Huis » Meiden » Erotisch potentieel dat klein beetje haar op kutje

Erotisch potentieel dat klein beetje haar op kutje


Zondag 6st, December 1:0:17 Pm

Magische erotisch potentieel dat reden waarom, ons
Offline
Bluraz
48 jaar vrouw, Meisje
Anlo, Netherlands
Marathi(Vloeiend), Spaans(Beginner)
Geneticus, Makelaar, Acteur
ID: 7494252824
Vrienden: cdzone, john_k_f, uk_gh
Details
Geslacht Vrouw
Kinderen Ja
Hoogte 181 cm
Toestand Getrouwd
Onderwijs Eerste
Roken Ja
Drink Nee
Communicatie
Naam Pamela
Profiel bekijken: 8145
Telefoonnummer: +312673-617-25
Stuur een bericht

Beschrijving:

Sinds de seksuele revolutie voelen we ons op seksueel gebied vrijer dan ooit. Toch is het de vraag in hoeverre we dit ook daadwerkelijk zijn. In Het erotisch experiment schetst Ype de Boer het wereldbeeld waartegen onze seksuele activiteiten zich afspelen. De manier waarop wij ons lichaam, onze lust en onze verlangens ervaren blijkt behoorlijk eendimensionaal te zijn. Om de moderne erotische leefwereld open te breken, verkent De Boer de vele gedaantes die het erotische aan kan nemen.

Het resultaat is een filosofisch experiment met kunst, literatuur en levensvormen uit andere culturen, waarbij uiteindelijk niets minder dan de Idee van het erotische op het spel komt te staan. Het boek neemt ons mee in een ervaring die zowel denken als leven op zijn kop zet. Ype de Boer is filosoof en schrijft over het samenspel van leven en denken. Eerder publiceerde hij Murakami en het gespleten leven. Momenteel werkt hij aan zijn promotie aan de vu Amsterdam.

Erotische atmosferen Erotische atmosferen De moderne erotische ruimte Het erotische toneel van de Middeleeuwen en Renaissance Erotiek in het oude Egypte Fang zhong shu India en de goddelijke dans van Shiva en Shakti Het erotische gevaar, volkserotiek en profanatie: op naar een vrij gebruik van het erotische. De inzet Het heden als carnaval Een ander denken Experimentum eroticum Heren en knechten Tussen dier en god Seksuele situaties Het erotische speelt met de taal Idee van het erotische Het vrije gebruik van de erotische materie.

For some sex leads to sainthood; for others it is the road to hell. In this respect it is like everything else in life — a person, a thing, an event, a relationship. To make life more beautiful, more wonderful, more deep and satisfying, we must gaze with fresh, clear vision upon every contributing element of life. Hiervoor heb ik me enigszins bekend moeten maken met culturen en praktijken waar ik vrijwel niets van wist.

Ten eerste bedank ik daarom de verschillende kenners die mij geholpen hebben om te voorkomen dat ik, in mijn weergave en verbeelding van erotische atmosferen uit andere tijden en culturen, al te grote blunders zou maken. Graag noem ik ook mijn dierbare vrienden Paul en Robert, met wie ik sinds jaren een onuitputtelijk gesprek voer waarvan de sporen overal in het boek terug te vinden zijn.

En als laatste denk ik hier. Waar mogelijk heb ik gebruikgemaakt van bestaande Nederlandse vertalingen of zelf een vertaling gemaakt. Enkele keren was ik aangewezen op Engelse vertalingen van werken waarvan ik de oorspronkelijke taal niet machtig ben. In die gevallen heb ik ervoor gekozen de Engelse vertalingen in de lopende tekst op te nemen, mijn vertaling van die passages staat in de bijgevoegde voetnoten.

Daar is Jupiter niet zozeer verstopt in de nevel, als wel deze nevelstrook zelf; een donkere, bedwelmende wolk die niet alleen Io, maar het hele bos lijkt onder te dompelen in een zwoele mist. Het meisje ontvangt de god in een warme omhelzing tussen haar benen, laat zich door hem omnevelen en tot in haar van extase gekromde teen doordesemen. Ze ademt de goddelijke sfeer in, die via haar longen haar bloed bereikt, dat vervolgens haar lichaam warmt en een blos op haar gezicht achterlaat.

Haar zicht vertroebeld, de oogleden half dichtgeslagen, ziet ze nog slechts de vage contouren van het gelaat van haar minnaar. Ze voelt zijn handen en vingers, maar niet duidelijk op één plek. Hier en daar een warme dauw achterlatend, stroomt de zinnelijke wolk van aanraking over haar zachte lijf. En dan de oppergod. In zijn verlangen naar de schone nymf voelt hij zich tegelijkertijd stollen. Tederheid doet hem haar blanke huid strelen, kracht brengt hem bij haar naar binnen.

Voor een moment — wie weet hoe lang — omvatten ze het gehele bos, de hele natuur, de aarde en hemel tezamen. Buiten het jaloerse zicht van zijn goddelijke echtgenote Hera, zijn de heerser van Olympus en Io verwikkeld in een spel met de elementen, waarin de krachten van de kosmos zich voor even concentreren en openbaren. De erotische ervaring die Da Correggio zo prachtig heeft weergegeven, roept een andere wereld aan dan de onze.

Teruggrijpend op de Griekse mythologie komen elementen tot leven en wordt het sacrale met het profane, het menselijke met het goddelijke, dierlijke en kosmische verweven. Wat zegt een dergelijk schilderij ons? Wat is de waarde van dergelijke verbeelding? Zijn wij in staat om in deze erotische schildering in goddelijke, sferische stijl meer te herkennen dan de artistieke dramatisering en sublimering van een simpel, biologisch feit: een opgewonden vrouw die op zinderende wijze bemind wordt?

Zijn wij in staat aan dergelijke verbeelding deel te nemen? Vanuit welke achtergrond begrijpen en beleven wij erotiek? Wat is de erotische ruimte waarin wij modernen ons begeven? Wanneer het een kritische beschouwing van de eigen tijd betreft, loont het soms om het perspectief van een nostalgische, enigszins norse antropoloog of historicus in te nemen.

Misschien kan het aldus verkregen cynische tijdsbeeld vragenderwijs omgevormd worden van een wanhopige situatie naar een die mogelijkheden biedt. Een chemisch proces, een moleculaire samenloop van. Maar vergelijk onze leefwereld ook met die van een kleine duizend jaar geleden in onze eigen cultuur, toen seks als de manifestatie van een satanische heksenkracht of de overmeestering van een demon begrepen kon worden, maar tevens als verwerkelijking van een gelofte voor God die een het individu overstijgende verbintenis betrof.

En wat te denken van de oriëntaalse culturen en de connectie tussen seksuele energie en kosmische levensenergie? Tegen deze andere werelden steekt onze erotische ervaring er wat ongeïnspireerd bij af — om niet te zeggen plat, koud en droog. Toegegeven, in andere culturen en tijden werd seks door sommigen evengoed teruggebracht tot een dierlijk instinct en een platte activiteit, maar daartegenover stond een rijkdom aan erotische verbeelding.

Wat staat er bij ons tegenover? Lijdt de moderne westerse mens vandaag de dag niet aan een ernstig gebrek aan erotische verbeeldingskracht? De moderne omgang met seks kan ook in een positief licht gesteld worden. Sterker nog, is het niet juist zo dat, in vergelijking met andere en vroegere culturen, wij als eersten het juk van het bijgeloof hebben afgeworpen en eindelijk vrij zijn onze seksualiteit op oneindig vele manieren te ontwikkelen?

Leven wij niet juist in een tijd van seksuele vrijheid, steeds verder ontdaan van taboes en vooroordelen? En zijn wij daarenboven niet getuige van een explosie aan nieuwe mogelijkheden aangeboden door een erotische industrie die eropuit is onze genietingen te vergroten, vermeerderen, vergemakkelijken en wat dies meer zij? Bovendien schaamt de nieuwe generatie volwassenen zich doorgaans niet of. De seksuele revolutie heeft velen onder ons in staat gesteld allerlei relatievormen te erkennen en accepteren als manifestaties van seksualiteit en erotiek.

Wij kijken nauwelijks meer op van mensen met open relaties en verkiezen soms polygame boven monogame verbintenissen. Op het niveau van relaties, partnerkeuze, gender en technologie lijken we dus over genoeg open verbeelding te beschikken om de vele uitingen van het erotische toe te laten. Maar zijn we ook in staat om de veelvormigheid van de erotiek op een dieper niveau op ons in te laten werken? We hebben seksuele revoluties gehad die de grenzen van onze erotische traditie aan de kaak stelden, en inderdaad doen nieuwe erotische technologieën grote beloften wat betreft onze seksuele ontwikkeling.

Maar het gebrek waarop de nostalgische aanklacht wijst, heeft niet zozeer te maken met seksuele geaardheid of met de ontelbare mogelijkheden om de ons ter beschikking staande erotische lichaamsdelen, vormen, rondingen en openingen te benutten. Ook is het hier niet te doen om de mogelijkheid zich in de Orgiekoepel van Burning Man te begeven, een snelcursus tantra te volgen of bevrediging te zoeken in geavanceerde erotico-techniek en bijbehorende virtuele werelden.

Waar het hier over gaat is de sferische ruimte waarbinnen dergelijke handelingen plaatsvinden en het zelfbegrip dat daarmee gepaard gaat. Tegen welke horizon spelen onze seksuele handelingen zich af? Welke idealen en welk wereldbeeld sturen ons begrip en onze ervaring ervan? Het is vanuit. En het is op dit punt dat de moderne westerling misschien een stuk minder vrij is dan ze denkt.

Alle triomfantelijkheid over seksuele vrijheid ten spijt, verschijnen er de afgelopen jaren dan ook steeds meer boeken die deze vrijheid op verschillende manieren bevragen. Minder nors misschien dan de hierboven in het leven geroepen gefrustreerde historicus, zijn de deelnemers aan het debat over seksuele vrijheid het er blijkbaar over eens dat het er niet bijster goed voor staat in onze tijd.

Zo verschenen er de afgelopen jaren in ons land boeken zoals Het monogame drama van Simone van Saarloos, waarin zij probeert aan te tonen in welke mate het monogame huisje-boompje-beestje-ideaal nog steeds repressief werkt; deed Emily Witt in Future Sex verslag van haar poging zich te bevrijden van precies dit ideaal door allerlei erotische subculturen te bezoeken en het karakter van seks in de toekomst te beschrijven; vroeg Linda Duits zich af of het seksleven van studenten eigenlijk echt wel zo ongeremd is en onderstreepte voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer in haar essay Beminnen nog eens het belang van Michel Foucaults analyse dat de vrijheid je tot een seksuele geaardheid te bekennen tegelijkertijd een sterke mate van onvrijheid met zich meebrengt.

Het afgelopen jaar verscheen ook Holy Fuck, dat een stortvloed aan recente technologische innovaties presenteert die volgens auteurs Jeanneke Scholtens en Mabel Nummerdoor onze omgang met seks blijvend zullen gaan veranderen zonder dat we daar zicht op of controle over hebben. Enkele jaren eerder kritiseerde Ad Verbrugge het moderne ideaal van individualisme als een obstakel.

Waar het seks en vrijheid betreft, lijkt gek genoeg niemand van de critici en opiniemakers inzake het huidige seksuele klimaat zich serieus te richten op het belang van innerlijke verdieping en verruiming. Zolang men zich niet bewust wordt van het belang en de aard van geestelijke vrijheid, zal alle verbeelding en al het denken slechts de status quo dienen en hetzelfde seksuele riedeltje afspelen.

In deze tekst gaat het er dus om de verbeelding anders aan te wenden, tegen het bekende op te zetten in plaats van haar in dienst te stellen van wat men al weet en wil. Om die reden stel ik hier een erotisch experiment voor, een experimentum eroticum dat de grenzen van ons moderne kader zo ver mogelijk oprekt en waarin een ervaring van potentialiteit op het spel staat.

In plaats van een droge geschiedenis van ons moderne kader te bieden, mikt dit experiment op de belevingswereld van de moderne lezer. Het gaat hier, met andere woorden, om een poging de moderne erotische ruimte van binnenuit open te breken. Niet omdat het elders of eerder beter zou zijn, maar omdat het elders anders is en was, en omdat het alleen via het inzicht in die verscheidenheid is dat we ons eigen perspectief kunnen openen.

Dit alles wil ik niet doen als historicus — voor mij gaat het er niet om de verbeelding te verdrukken opdat de feiten niet bezoedeld worden. Misschien ook goed om duidelijk te maken dat dit geen politieke, morele of medische tekst wil zijn. Serieuze kwesties, waar ook al voortdurend en veelvuldig over geschreven wordt, maar het zijn niet de vraagstukken van dit boek. Evenmin ben ik op zoek naar zogeheten sacred seks — zo populair in new-agekringen — die op miraculeuze wijze iedereen van zijn of haar frustraties, egoïsme of andersoortige al te menselijke problemen zou afhelpen.

Liever dan hier als zogenaamd onwankelbare autoriteit de waarheid over seks te proclameren, wil ik een erotische denkbeweging schetsen, verkennen en beproeven. Voor mij persoonlijk was het pas toen ik tot me door liet dringen hoe verschillend seks zich aan mensen manifesteert, me erdoor liet meeslepen en over het erotische begon te contempleren, dat ik er een nieuw perspectief op kreeg.

Enige oppervlakkige kennis van de geschiedenis en de variëteit aan culturen is genoeg om te zien dat erotische ervaring altijd plaatsvindt tegen een historisch-culturele achtergrond die haar van betekenis voorziet, waardoor ze steeds weer een andere vorm krijgt. Het belang dat eraan gehecht wordt, de intensiteit waarmee. Gegeven dit inzicht, staat voor ons niet zozeer de zoektocht naar een erotische essentie, maar juist de vraag naar de veelvormigheid van de erotiek centraal.

In een tijd — maar misschien is dit wel altijd zo geweest — waarin het denken vooral ingezet wordt om tot conclusies te komen, tot het juiste pad, tot een eenduidige oplossing of bestemming voor het mensenleven, in een tijd waarin bovendien van iedereen verwacht wordt een standpunt te hebben en zich een oordeel te vormen, is het misschien goed om erbij stil te staan dat het denken ook andere mogelijkheden kent. Er bestaat zoiets als een denken geboren uit verwondering en het opschorten van oordelen, een denken dat zich van zijn eigen meningen wil bevrijden in de hoop datgene waarover het denkt in zijn vrijheid te ervaren.

Is het mogelijk om, door de veelvormigheid van het erotische tot ons door te laten dringen, er een ervaring mee te hebben die het niet vastlegt in begrippen, technieken of meningen erover? Deze inzet stuit sommigen misschien tegen de borst als specu-. En stel je voor dat het wel lukt, wat als we er op de een of andere manier in slagen contact te maken met de Idee van het erotische, met zijn materiaal: wat zou dat met ons doen?

Voor we echter tot die vraag komen, hebben we een pad af te leggen, te beginnen bij de moderne koppeling tussen seks en identiteit. Voortbouwend op Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit denk ik dat die koppeling een van de centrale evidenties is van onze moderne erotische ervaring, die als zodanig aan het licht moet worden gebracht. Of we nu kijken naar de moderne psychologie, politiek, technologie of de vele erotische zelfhulppraktijken die de moderne mens ter beschikking staan, steeds ligt de nadruk op zogeheten seksuele identiteit.

Welke consequenties heeft deze sterke koppeling tussen seks en persoonlijke identiteit voor erotische ervaring? Deze vraag staat centraal in het eerste deel. Hierin wordt de relatie tussen seks en identiteit van verschillende kanten belicht en, om met een beeld van Nietzsche te spreken, enkele malen herkauwd opdat we het niet te snel wegslikken, onverwerkt verteren en weer afstoten.

Andere materialen

Beschrijvingen erotisch potentieel dat Swinger

Neuken den bosch sex date haarlem geile neukslet reddit indiaas car sex date ik zoek een slet een gek meisje meme vrouwe sex ervaring het echte leven naakt sex pal chat kamer club bedrog kontgrote kut porno gratis filmpjes erotische massage tantra zoek sex zurich in kut kijken wortel sex neuken in het magazijn Se poesje beffen thuisontvangst noord holland utrecht zoekt man voor trio lik me pik reddit afrikaannatte snee priveontvangst veenendaal film graties porno free webcame sex knappe vrouwen sex date, breda dating slachtoffers van seksueel misbruik dating blote kutjes kijken kinky massage amsterdam homo opa sex poesjes, beilen gratis films beste gay dating priveontvangst breda dex cams erotisches, Het erotische massage minden massage escort limburg belgie geile dames. Gratis sexfilmpjes nl jouw gratus sex video chat sex escorts limburg dikke vette kut neuken.

Erotisch potentieel dat brengen een

Jonge vent heeft een voorliefde voor seks met zijn bloedeigen moeder. Negerin wordt lekker gepaald in haar natte kut.

Ontbreken van erotisch potentieel dat niet tegenhouden

Live Webcam dames.

Erotisch potentieel dat biografie van een

Sex Dating. Nieuw Aanbevolen Trending Lange Sexfilms.

Erotisch potentieel dat laten

A cookie is a small text file which will be saved on your computer or mobile device when you visit our website. Our website uses cookies.

Erotisch potentieel dat presenteren van nieuws

Echte amature seks bro en sis tekenen chat kamer.

Heeft erotisch potentieel dat een informatief

Spuiten en Slikken.

Bepalen van erotisch potentieel dat oma

Nadat ze met haar vingers haar kutje heeft opgerekt zodat die grote nep lul past. Blonde cougar neukt grote dildo buiten op het balkon.

Nieuwe erotisch potentieel dat Sheriff

Lange Films. Meest bekeken.

Het centrum erotisch potentieel dat Gangbang Oma Sex

Pijn bij vrijen en seks bij vrouwen is een veel voorkomende klacht.

Massage erotisch potentieel dat Margo, auteur

Wikipedia The Free Encyclopedia. Save your favorite articles to read offline, sync your reading lists across devices and customize your reading experience with the official Wikipedia app.

Regisseur John erotisch potentieel dat Gomez Ozuna Cardi

Gratis Sex, Porno films met o.

Erotisch potentieel dat meest erotische

Henk heeft een zoon Wim 22 jaar bijna 2 meter groot en zijn pik is nog iets groter. Schoonmoeder gekoppeld aan schoonvader DEEL1 Categorie:familiesex donderdag 21 november DEEL 1 – Dit verhaal gaat over Henk, 45 jaar 1 meter 90 groot sportief uiterlijk en sinds twee jaar weduwnaar, en een pik van 20 centimeter lang 5,5 centimeter dik.

Hebben mooie erotisch potentieel dat blonde

Haar jarige vriend moet dan ook worden vrijgesproken van het aanzetten van haar tot prostitutie, van uitbuiting en van het witwassen van illegaal verkregen geld.

Erotisch potentieel dat zorg ervoor dat

Mijn naam, e-mailadres en website bewaren in deze browser voor de volgende keer wanneer ik een reactie plaats.

Zal erotisch potentieel dat dun volledige dacht

Gratis 18 jarige jongen neukt met jongen gay sex films of porno video’s die nu bekeken worden!

Erotisch potentieel dat Statistische model dat

TS Playground. TS Tranny Shemale Transgender tsplayground.

45-zelf-beschreven erotisch potentieel dat van leeftijd

Creampie Babes Compilatie Pornoster.

Neuken, Oude, erotisch potentieel dat sex

Geile huisvrouw in sexy lingerie masturbeert en krijgt een orgasme 2. Gratis Sex, Porno films met o.

Porno erotisch potentieel dat bevat ook naakt

Sex contact roosendaal free pornofilm.
Author: admin